Θεραπευτικό Τραγούδι - Ελίνα, Νάχνα Νικολίτσα

Open Player

What is Voice Healing?

Voice Healing is a complementary therapy that uses the vibrations produced by the sound of our own, or our therapist’s voice for the purpose of relaxation, self development, emotional release and balance.